1

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบันนังสตา และเทศบาลตำบลบันนังสตา อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันโรคทั้งในคนและในสัตว์ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ และกิจกรรมรักษาพยาบาลสัตว์ป่วยในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10