1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ส่วน​สุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสตูล ปศุสัตว์อำเภอมะนัง เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ด่านกักกันสัตว์สตูล และนายสัตวแพทย์จากคลินิกเอกชน ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองขุด ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
ผลการดำเนินงาน
1. ผ่าตัดทำหมัน จำนวน 53 ตัว
- สุนัข เพศผู้ จำนวน 5 ตัว - สุนัข เพศเมีย จำนวน 9 ตัว
- เเมว เพศผู้ จำนวน 14 ตัว - แมว เพศเมีย จำนวน 25 ตัว 2. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 59 ตัว

 

 

 

 

2 4 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5