1 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ส่วนสุขภาพ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล​ เจ้าหน้าที่ศุสัตว์อำเภอละงู และองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​กำแพง ร่วมพิธี​เปิด​โครงการ​รณรงค์​ทำวัคซีนป้องกันโรคปากและ​เท้า​เปื่อย​ และโรคคอบวม​เพื่อสร้างความตระหนัก​รู้​สู่​ชุมชน​เกี่ยวกับ​การ​ป้องกัน​และ​เฝ้า​ระวัง​โรคในช่วงเปลี่ยน​ผ่าน​ฤดูกาล​ ในการนี้​ นายประสงค์​ เรืองสวัสดิ์​ ปศุสัตว์​จังหวัด​สตูล​ และนายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​กำแพง​ให้​เกียรติเป็น​ประธาน​ร่วมกัน​ พร้อมเน้นย้ำเกษตรกรเข้าร่วมดำเนินการในระดับทวิภาคี​ ก้าวสู่การพัฒ​นา​ระบบการปศุสัตว์​ชายแดน​ใต้​อย่างยั่งยืน

 

 

 

 

 

 

3 4 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2