12 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 นายวิทยา ขจีรัมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ นายสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และ นายจีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ปัตตานี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสุขภาพแพะ เก็บมูลเพื่อตรวจสอบไข่พยาธิ พร้อมให้ยาร่วมกับวิตตามิน ณ ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์ จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

1 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 13 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 15 16 17