6 เมื่อวันที่13-15 พฤษภาคม 2565 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 และส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 เข้าร่วมออกหน่วยบริการผ่าตัดทำหมันสัตว์ โครงการสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ฯ ณ มณฑลทหารบกที่ 42 ค่ายเสนาณรงค์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 7