1 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเบตง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเบตง ลงพื้นที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดประชากรสัตว์และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ​เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ​ ลานวัฒนธรรมสัมพันธ์ เทศบาลเมืองเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวม 62 ตัว จัดเป็นสุนัข 21 ตัว และ แมว 41 ตัว​

 

 

 

 

2 3 4