1เมื่อวันที่ 2 สิหาคม 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะผู้ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์ม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมตรวจประเมินฯพร้อมให้คำแนะนำเป็นฟาร์มเป็ดพันธุ์ (ขอรับรองฟาร์มใหม่) และแพะเนื้อ,แกะเนื้อ(ต่ออายุ) เป็นสถานประกอบการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์เทพา อ.เทพา จ.สงขลา..ผลจากการตรวจประเมินฯ.คาดว่าจะผ่านการรับรองในเดือน สิงหาคม 2562 นี้
3245