1เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนมโรงเรียนจากสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา เข้าติดตามตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบส่งวิเคราะห์คุณภาพที่ศวพ.ใต้ฯ เพื่อให้นักเรียนในพื้นที่ได้ดื่มนมโรงเรียนที่มีคุณภาพ ณ บจก เซาท์เทิร์น แดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา


2 3  4