3  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 นายสัตวแพทย์สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และคณะกรรมการการตรวจรับรอง ดำเนินการตรวจต่ออายุการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมไข่ (GMP) บ.เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด พบข้อบกพร่องทั้งหมด 5 ข้อ ซึ่งผู้ประกอบการต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนใบรับรองเดิมหมดอายุ1 5 4 2