8 วันที่ 13 ธันวาคม​ 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์​เขต​9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ศูนย์วิจัยและพัฒนา​การทางสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง​ ร่วมตรวจสุขภาพแพะ เก็บตัวอย่างเลือดและอุจจาระ ให้การรักษาแพะป่วย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการดูแลแพะป่วย ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ปัตตานี อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 7 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 6