1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์​เขต​9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล และเทศบาลตำบลคลองขุด ตรวจติดตามบริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ณ เทศบาลตำบลคลองขุด อ.เมือง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

2 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8