10 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 ส่วนสุขภาพ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และ อบต.พะตง ทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันสุนัขและแมวในพื้นที่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 7 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 63 9