3 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายวิทยา ขจีรัมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับ นายสัตวแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี และ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจติดตามสุขภาพแพะ เก็บมูลเพื่อตรวจสอบไข่พยาธิหลังให้ยา ร่วมกับเก็บตัวอย่างเลือด ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9