1 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม นำโดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บริษัทโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม 3 จังหวัดชายแดนใต้ จำกัดอ.หนองจิก จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 3