6 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม นำโดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน) เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บริษัทออลซีซัน คิงดอม จำกัด อ.เมือง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3