12 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง และเทศบาลตำบลโคกม่วง จัดกิจกรรม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 2565 ร่วมกับหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว) โดยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมัน สุนัข จำนวน 13 ตัว (เพศเมีย 10 ตัว, เพศผู้ 3 ตัว) แมว19 ตัว (เพศผู้ 7 ตัว, เพศเมีย 12 ตัว) ณ วัดปรางแก้ว ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 8 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 11