7 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงาน​ปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอละงู และองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จัดกิจกรรม world rabies​ day ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และทำหมันทั้งสัตว์จรจัดและสัตว์ด้อยโอกาส ณ สถานฌาปนกิจชายเขา ต.กำแพง อ.ละงู จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 5 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10