แบบสอบถาม

 แบบสอบถาม >> ความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567

แบบสอบถาม
ความคิดเห็น
ของผู้รับบริการ
qrcord1
แบบสอบถาม
ความต้องการของผู้รับบริการ
ใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์
qrcode2

 

 

 

 





2 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรามัน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2565 (World Rabies Day 2022) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว รวม 356 ตัว และให้บริการผ่าตัดทำหมัน รวม 49 ตัว จัดเป็นสุนัขเพศเมีย 8 ตัว สุนัขเพศผู้ 3 ตัว แมวเพศเมีย 34 ตัว แมวเพศผู้ 4 ตัว

 

 

 

 

1 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10