3 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม โดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างจากโรงงานแปรรูปนม(โรงเรียน)เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบ ตามมาตรฐาน ณ บจก.ฟาร์มชินบัญชร9 อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2