3 เมือวันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม โดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานศุสัตว์เขต 9 เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากศูนย์รวบรวมน้ำนม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5