1 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 ส่วน​สุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์​เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าแพ ตรวจสุขภาพสัตว์ เก็บตัวอย่างโคเนื้อ ถ่ายพยาธิและสอบถามปัญหาในโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะ 1 และ 2 ของเกษตกรในหมู่5 ต.ท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6