5

 เมื่อวันที่ 10 และ 20 สิงหาคม 2564 ส่วนมาตรฐาน​การ​ปศุสัตว์​ร่วมกับ​ส่วน​สุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกตรวจติดตาม​การปฏิบัติงานกิจกรรม​มาตรฐาน​ฟาร์ม​เลี้ยงสัตว์และบริการตรวจวิเคราะห์​คุณภาพอาหารสัตว์​ให้แก่เกษตรกร​ฟาร์ม​โคนมในพื้นที่อ.รัตภูมิ​และ​อ.ควนเนียง​ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8