4 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ส่วนสุขภาพ​สัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ และด่านกักกันสัตว์สงขลา ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดควนไม้ไผ่ ต.นาหว้า อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีสัตว์เข้ารับบริการทั้งสิ้น 55 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 5 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1