1เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองคอหงส์ ให้บริการออกหน่วยทำหมันสุนัขและแมว บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ณ ศาลาเอนกประสงค์กำนันวร บ้านคลองหวะ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

———————
คนตามข่าว@สำนักงานปศุสัตว์เขต 9
 
 
 
 
 
 
 
 
3  42