10มื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดยะลาตรวจประเมินฟาร์มสุกร ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ฟาร์ม ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ และแนวทางการแก้ไข เพื่อที่จะรอรับการตรวจประเมินจากทางเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจากกรมปศุสัตว์อีกครั้ง และตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์ม จำนวน 2 ฟาร์ม ในพื้นที่จังหวัดยะลา


1234
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9876