4เมื่อวันที่ 25 กพ. 63 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะทิ้งพระ ออกพื้นที่สอบสวนการเกิดโรคและเท่าเปื่อยในโค พื้นที่ ม.9 ต.คลองรี อ. สะทิ้งพระ จ. สงขลาพบวัวป่วย 14 ตัว เกษตรกร 5 ราย สาเหตเกิดจากสัตว์เคลื่อนย้ายจากจังหวัดพัทลุงเอามาเลี้ยงทำพันธ์ุเมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว ได้ทำการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อที่ลิ้น ส่งตรวจหาชนิดเชื้อไวรัสและให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าวางแผนควบคุมโรค ให้สงบโดยเร็ว

 

 

 

 

 

6328

 

 

 

 

 

 

 

 

1