5 เมื่อวันที่ 9-10 มกราคม 2566 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และคณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม โดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และโรงงานแปรรูปนม (โรงเรียน) บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4