3 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายวิทยา ขจีรัมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 และเจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ทำหมัน สุนัข 20 และแมว 8 ณ บ้านสุนัขริมรั่ว อ.สะเดา จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6