สำนักงานปศุสัตว์เขต 9

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์สนามและการฝึกเต้นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Download

> ประกาศขยายเวลารายงานผลพิจารณาประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สนามและฝึกเต้นท์ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์