3เมื่อวันที่6-7 สิงหาคม 2562 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อมและปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ออกเก็บตัวอย่างเลือดสุกรและสิ่งคัดหลั่งทางจมูก ในโครงการตรวจโรคเพื่อเฝ้าระวังโรคนิปาห์ไวรัสในสุกร ประจำปีงบประมาณ 2562 นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกษตรกรเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร มอบแผ่นประชาสัมพันธ์ ยา ยาบำรุงและยาฆ่าเชื้อไว้ใช้สอยในฟาร์ม ณ มาเจริญฟาร์ม อ.นาหม่อม และลุงเชยฟาร์ม อ.เมือง จ.สงขลา
 
1 42