1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 ประธานประชุมการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกร พร้อมเรียกประชุมปศุสัตว์จังหวัด 5 จังหวัดในพื้นที่เขต 9 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 9

 

 

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5