4 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ส่วน​สุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลตำบลบ้านไร่ ออกให้บริการทำหมัน ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของ ณ วัดวิมลคุณากร ต.บ้านไร่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยสามารถควบคุมประชากรสัตว์ได้ครอบคลุมวัด โรงเรียน และสถานที่สาธารณะ​โดยรอบ ได้รับความร่วมมือจากผู้ดูแลสุนัขและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3