1

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์​ 2564 น.สพ.บรรจง จงรักษ์วัฒา ปศุสัตว์เขต9 ประธานศูนย์บัญชาการควบคุมและเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร รับฟังการสรุปงานการดำเนินงานกิจกรรมการซักซ้อมแผนเสมือนจริง โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนา​การสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิและอาสาปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ เข้าร่วมการซักซ้อมและสรุปข้อมูลดังกล่าว ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรัตภูมิหลังเก่า ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 8