เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ 3สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับเทศบาลตำบลคูหาใต้ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดจังโหลน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยมีสัตว์เข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 40 ตัว เป็นสุนัข 28 ตัว เพศเมีย 23 ตัว เพศผู้ 5 ตัว เป็นแมว 12 ตัว เพศเมีย 11 ตัว เพศผู้ 1 ตัว

145