4

เมื่อวันที่​ 28 พฤษภาคม​ 2564​ น.สพ.​ บรรจง​ จงรักษ์วัฒนา​ ปศุสัตว์เขต​9มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์​ ติดตามการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา การเกิดโรคบรูเซลลาในแพะ โดยมีการสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ และเจ้าของฟาร์ม เพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริง ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการควบคุม เฝ้าระวังและป้องกันโรคต่อไป อีกทั้งได้ตรวจเยี่ยมฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)​และฟาร์มที่ได้รับการรับรองปลอดโรคบรูเซลลาในแพะ ณ พื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

 

 

 

 

 

1 2 5