3วันที่ 20 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต9 ประธานประชุมการขับเคลื่อนบูรณาการงานด้านปศุสัตว์ชายแดนใต้ 3 มิติ โดยมี หน่วยงานกรมปศุสัตว์ส่วนกลาง และพื้นที่ชายแดนใต้ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสภาพัฒน์ภาคใต้ อบจ. และท้องถิ่นจังหวัด เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส์ จ.สงขลา

 

 

 

1 2 5

7 8 6

9 10 4