2เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์วีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ปลูกต้นรวงผึ้ง พันธุ์ไม้ประจำพระองค์รัชกาลที่ 10 ณ บริเวณหน้าสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 อ.เมือง จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 1 3 4