2 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 นายวิทยา ขจีรัมย์ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ นายจีรศักดิ์ บำรุงศักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ปัตตานี และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามสุขภาพแพะ ณ ศูนย์วิจัย และบำรุงพันธุ์สัตว์ จ.ปัตตานี

 

 

 

 

 

 

 

1 14 13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 8 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 7