3 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2565 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพนม โดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างจากศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบ ตามมาตรฐาน ณ บจก. เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 4