1 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานตรวจสอบปริมาณน้ำนมโค เขตปศุสัตว์ที่ 9 ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 295/2565 นำโดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ได้รับมอบให้ดำเนินการตรวจสอบปริมาณน้ำนมโคของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในพื้นที่เขตปศุสัตว์ที่ 9 ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2564-มกราคม 2565 (ระยะเวลาย้อนหลัง 1 ปี) ตามนโยบายในการสำรวจปริมาณน้ำนมโคทั่วประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการบริหารจัดการปริมาณน้ำนมโคได้อย่างถูกต้องต่อไป ณ ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ บริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 9 10