2 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 คณะกรรมการคัดเลือกผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ นำโดย นายณัฐวุฒิ ปุรินทราภิบาล ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ประเมินคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นและเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดีเด่น ระดับเขต ของ นายปราโมทย์ สันหลี อ.ละงู จ.สตูล และ นายสมหมาย สุขสำราญ อ.มะนัง จ.สตูล

 

 

 

 

 

 

 

1 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8    9 10