1 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์​ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบันนังสตา ร่วมกับนายสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ อบต.บันนังสตา ลงพื้นที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อลดประชากรสัตว์และกำจัดสัตว์พาหะนำโรค และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ​ อบต.บันนังสตา ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ผลการดำเนินงาน ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวม 49 ตัว จัดเป็นสุนัขเพศผู้ 12 ตัว สุนัขเพศเมีย 18 ตัว แมวเพศผู้ 9 ตัว​ และแมวเพศเมีย 10 ตัว

 

 

 

 

 

3 4 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 7 2