8

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์และกลุ่มโครงการพิเศษ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์โดย นางสาวยุภา ชูดำ นายชูศักดิ์ ทองแดง และคณะร่วมกับนางกมลทิพย์ ดำคงเพชร ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ฯเขต 9ได้ลงพื้นที่กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านปายอ ต.ท่าสาป อ.เมืองยะลา จ.ยะลาเพื่อสัมภาษณ์ข้อมูลการผลิตน้ำนม

 

 

 

 

 

 

1

 54