1เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต9 มอบหมายให้ นายวิทยา ขจีรัมย์ ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยคณะทำงานโครงการศึกษาวิจัยการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการศึกษาวิจัยการจัดการความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จังหวัดสงขลา โดยผู้เข้าร่วมประชุมวันนี้ประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้ประกอบการฟาร์มขนาดกลางและขนาดใหญ่โดยจัดทำข้อมูลครอบคลุมประเด็นวงจรการผลิตสุกร ประเมินปัจจัยเสี่ยงในการนำโรคasf เข้าสู่ฟาร์ม และการเคลื่อนย้ายสุกร ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ภาคใต้ตอนล่าง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

 

2 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 6