7 เมื่อ วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 ส่วนสุขภาพ​สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร และเทศบาลเมือง​สิงหนคร​ร่วมออกหน่วยให้บริการทำหมันฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวด้อยโอกาส ณ ศาลาประชาคมหาดแก้ว ต.สิงหนคร อ.สิงหนคร จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 

2 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

6