5 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ นำโดย น.สพ.สุกฤติวามเลศ ไชยรัตน์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เข้าตรวจสอบและเก็บตัวอย่างน้ำนมดิบจากโรงงานแปรรูปนม ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต9 ตามแผนการผลิต ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2564 เพื่อวิเคราะห์คุณภาพองค์ประกอบน้ำนมดิบตามมาตรฐาน ณ บจก.เซาท์เทิร์นแดรี่ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 

 

 

 

 

 

 

 


2 3 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4