2 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสุไหงโก-ลก ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 ลงพื้นที่ทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้มีการแนะนำให้ความรู้การจัดการด้านสุขภาพ โดยมีสัตว์เข้าร่วมผ่าตัดทำหมันทั้งหมด 96 ตัว

 

 

 

 

 

 

 

1 3 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 6 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 11 15