1 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ส่วนมาตรฐาน​การ​ปศุสัตว์​ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ​เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล​ ลงพื้นที่ฟาร์มโคนม​ อ.รัตภูมิ​ จ.สงขลา​ เพื่อให้คำแนะนำด้านอาหารสัตว์และเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์​ดูข้อมูลทางโภชนาการ​ เพื่อแก้ไขปรับปรุงสูตรอาหารให้แก่เกษตรกรต่อไป

 

 

 

 

 

 

2 3 4