4

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และเทศบาลตำบลกำแพงเพชร ร่วมออกหน่วยรณรงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว และรณรงค์วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ในพระปณิธานฯ ณ ศาลากองทุนหมู่บ้าน ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ผลการดำเนินงานดังนี้
1.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งหมด 47 ตัว
2.ทำหมันสัตว์ทั้งหมด 45 ตัว
- ทำหมัน แมวเพศผู้ จำนวน 2 ตัว
- ทำหมัน แมวเพศเมีย จำนวน 24 ตัว
- ทำหมัน สุนัขเพศเมีย 14 จำนวน ตัว
- ทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 5 ตัว

 

 

 

1  3 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5