4เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าณ วัดลำชิง ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา ผลการดำเนินงานดังนี้
1.ทำหมัน แมวเพศผู้ จำนวน 6 ตัว
2.ทำหมัน แมวเพศเมีย จำนวน 19 ตัว
3.ทำหมัน สุนัขเพศผู้ จำนวน 5 ตัว
4.ทำหมัน สุนัขเพศเมีย จำนวน 14 ตัว
5.ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว จำนวน 32 ตัว

 

 

   

1 2 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3